14.10.17

TIADA TEMBOK PEMISAH

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah Al-Malikul Mulk, pemilik Kerajaan Langit dan Bumi, yang memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengambil kekuasaan dan kerajaan daripada yang dikehendaki-Nya pula. Dialah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang Maha Hidup dan Maha Berdiri, tiada permulaan dan penghujung kepada pemerintahan-Nya.

Pada 5 Oktober 2017 yang baru sahaja berlalu, kita telah menyaksikan acara kemuncak Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia menaiki Takhta. Kehadiran rakyat jelata semasa Istiadat Perarakan sangat memberangsangkan. Bandar Seri Begawan dipenuhi lautan manusia dan bergema laungan “Daulaaaatt Tuanku” sepanjang perarakan. Inilah bukti kecintaan rakyat kepada Raja dan tanda kecintaan Raja kepada jelata.

Walaupun sudah beberapa hari ianya berlalu, masih segar lagi diingatan sebahagian kita akan kemeriahan hari bersejarah itu. Namun ada beberapa perkara yang masih berlegar dan bermain di kepala saya, juga mungkin orang lain, iaitu mengenai dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Sabda Sembah Kesyukuran Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Mahkota yang sangat menyentuh perasaan.

Titah baginda itu walaupun singkat, tapi pada pengamatan saya ada makna tersirat yang cuba baginda sampaikan untuk kita semua fikirkan. Yang paling menarik perhatian saya ialah apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah:

“…Demikian itu hubungan raja dengan rakyat. Tidak ada tembok pemisah di antara mereka. Kewajipan raja berlaku adil kepada rakyat, sementara kewajipan rakyat pula menta’ati raja. Raja berkewajipan untuk mengetahui susah senang rakyat, sementara rakyat pula dituntut untuk bersimpati kepada raja. Inilah namanya kewajipan timbal balik untuk kesejahteraan semua. Raja dan rakyat sama-sama memegang amanah besar ini….” www.HMjubliemas.gov.bn

Dua poin utama dapat diambil daripada potongan titah baginda ini. Pertamanya ialah hubungan akrab raja dan rakyat. Keduanya ialah hak dan kewajipan timbal balik raja dan rakyatnya.

Beberapa hari kebelakangan ini, saya ada terfikir, apakah titah baginda ini sebagai pengukuh (reiterating) sahaja kepada hakikat yang semua kita sudah maklum, ataupun ianya sebagai peringatan dan amaran akan adanya usaha untuk membina tembok pemisah dan menggagalkan kewajipan timbal balik yang selama ini kita amalkan? Wallahu Ta’ala ‘Alam. Dan cuma baginda mengetahui akan makna titah baginda itu.

Tulisan kali ini saya akan membincangkan mengenai dengan “Tidak ada tembok pemisah” seperti yang baginda titahkan. Ya, begitulah gambaran akan betapa rapatnya Raja dan rakyatnya dan perkataan ini keluar daripada mulut baginda sendiri. Tiada siapa dapat mempertikaikan perkara ini apatah lagi untuk merampasnya daripada kita. Pun begitu, pada hemat saya, walaupun tiada ada tembok pemisah, akan tetap ada garis batasan kita sebagai rakyat terhadap rajanya. Perlunya juga kita menjaga adab dan akhlak kita sebagai rakyat apabila berdepan dengan baginda selaku Sultan dan Yang Di-Pertuan. Garisan ini tidak dapat kita langgar, tidak dapat kita abaikan, juga tidak dapat kita ambil enteng.

Seperti mana jua hubungan-hubungan lain, maka ada beberapa pantang larang yang perlu kita perhatikan. Sebagai contoh, hubungan Tuhan dengan hamba-Nya, sudah tentu tiada penghalang, bahkan Allah sendiri mengatakan “Fa innii Qarib” (sesungguhnya Aku adalah dekat). Tetapi sudah tentu ada beberapa batasan di antara Khaliq dan makhluq-Nya. Hubungan ibu bapa dengan anaknya, serupa juga tiada tembok pemisah, tapi ada tata tertib seorang anak terhadap orang tuanya. Begitu juga hubungan suami dan isteri, tiada ada tembok pemisah di antara mereka, cuma ada batasan yang perlu dijaga, hak dan kewajipan masing-masing mestilah dihormati dan dipenuhi. Maka apakah batas-batasan kita sebagai rakyat kepada Sang Raja?

Pertama adalah ketaatan kita kepada baginda. Seperti yang dikhutbahkan kelemarin, ketaatan rakyat kepada ulil amri adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala selagi mana pemimpin itu tidak mengarahkan kepada maksiat dan pelanggaran syariat. Inilah batasan utama yang kita tidak boleh langgar.

Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau dasar baginda atau kerajaan baginda itu tersilap atau ada lagi yang boleh diperbaiki, adakah ketaatan disitu? Kita tidak menafikan ini. Adapun dasar-dasar, pandangan-pandangan, keputusan-keputusan baginda atau kerajaan itu adalah terdedah kepada betul dan salah, tepat dan silap, kerana ianya adalah ijtihad semata-mata. Tetapi sikap kita mestilah tunduk kepada titah baginda dan menghormati dasar kerajaan baginda walaupun sebahagiannya tidak menepati selera kita, dengan kita penuh percaya yang dibuat itu semuanya adalah berpaksikan prinsip keadilan dan untuk kebaikan yang lebih besar (greater good). Sudah tentu kita boleh sahaja tidak bersetuju, tetapi untuk meninggalkan ketaatan adalah melampaui batas. Dan saya juga penuh percaya, baginda adalah seorang yang sangat terbuka kepada pandangan dan idea yang membina. Dan percayalah, tidak akan ada satu keputusan dan dasar baginda itu, yang diniatkan untuk menyusahkan hidup rakyat tetapi sebaliknya, untuk mensejahterakan negara ini dan kebaikan bersama.

Kedua, batasan di dalam pergaulan. Titah baginda bahawa tiada tembok pemisah itu bukanlah sebagai greenlight untuk kita terlalu bersahaja - lalu kita tidak menjaga adab, akhlak, tatasusila dan bahasa yang selayaknya bagi seorang raja. Sebab itu, saya antara orang yang kurang senang akan satu fenomena terkini iaitu “Selfie” bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerabat Diraja. Mungkin baginda sendiri tiada ada masalah apabila mana-mana rakyat baginda ingin bergambar kenangan, tetapi adakah kita sendiri tiada perasaan malu, rendah diri dan ‘hawar galat’?

Sedangkan kita orang Brunei ini tahu, jika berhadapan dengan raja, maka kita sewajarnya memerikan tunduk hormat, tangan disusun rapi dihadapan, bercakap hanya apabila diperkenankan bercakap, duduk berdiri hanya apabila raja memperkenankan untuk berbuat demikian. Secara peribadi, saya lebih suka sekiranya masa bersemuka bersama raja untuk kita berbual mesra dan mengenalkan diri. Pernah terjadi satu ketika semasa acara bersama rakyat, baginda cuba berbual-bual bersama seorang hamba Allah ini, tapi belum sempat baginda menghabiskan kalimah, hamba Allah ini tanpa segan silu berkata: “kan begambar! Kan begambar!” tanpa menjawab soalan-soalan baginda. Apakah ini kelakuan yang molek?

Saya juga memerhatikan dan kadangnya bersimpati dengan baginda dan kerabat diraja yang lain. Dalam kepenatan bercemar duli, demi tidak menghampakan rakyat, baginda melayan karenah-karenah orang ramai untuk bergambar selfie. Terkadang, acara yang setengah jam, akan mengambil masa beberapa jam. Apakah tidak ada perasaan kasihan dan simpati kepada Paduka Baginda? Dalam keadaan berpeluh, berasak-asak dan setentunya kepenatan? Tahukah kita apa yang terdetik di hati baginda dan para kerabat? Masing-masing kitalah yang menjawabnya.

Dan yang ketiga, batasan privacy dan kehidupan peribadi. Ini antara satu perkara penting yang perlu kita jaga. Raja kita ini, di samping baginda itu seorang Ketua Negara dan Ketua Kerajaan, baginda juga adalah seorang suami, seorang ayah, seorang mertua dan juga seorang besan kepada orang lain. Akan terkena kepada baginda apa yang menimpa orang lain, di atas keinsanan baginda itu. Baginda juga ada minat dan hobi, serta ada kegemaran-kegemaran sendiri. Dan setentunya sebagai manusia, pasti akan ada perasaan suka, murka, riang, duka dan sebagainya.

Semasa saya bertugas di bank swasta beberapa tahun dahulu, saya mengikuti kursus di negara seberang. Ketika itu saya ada ditanya tentang satu ‘gosip’ mengenai dengan kehidupan peribadi baginda. Terus terang, ketika itu saya langsung tidak tahu menahu akan berita-berita yang ditanyakan itu, lantas menjawab “kami di Brunei tidak masuk campur sangat apa yang berlaku di dalam rumah tangga Sultan, apa yang terjadi di dalam kehidupan peribadi baginda, biarlah baginda yang menguruskan, selagi mana ianya tidak mengganggu kami semua”.

Ya, seperti mana kita tidak mahu orang menyibuk akan hal rumah tangga dan keluarga kita, begitu jugalah sepatutnya sikap kita terhadap baginda dan keluarga. Kita cuma tahu apa yang baginda perkenankan untuk kita tahu melalui saluran-saluran yang rasmi. Lebih dari itu, tidak usahlah kita masuk campur, dan sekiranya kita tahu sesuatu cerita dalaman, tak usahlah ianya dicanang-canangkan.

Marilah kita selaku rakyat dan penduduk yang kasihkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk senantiasa menjaga batas-batasan ini walaupun tiada ada tembok penghalang di antara hubungan raja dan rakyat. Dengan cara ini juga kita berharap Institusi Raja yang cuba kita pelihara ini akan terus unggul dan dijunjung tinggi.


Sekian, wassalam.

4.10.17

SEMBAH TAHNIAH KEHADAPAN RAJA DIKASIHI

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang di tangan-Nya jualah seluruh Kerajaan. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallahu ‘Alaihi Wassalam, yang menjadi suri teladan terbaik bagi umat manusia.

Dengan izin Allah jua, Negara Brunei Darussalam akan menempah satu detik bersejarah apabila pada 5 Oktober 2017, genaplah 50 Tahun pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sambutan Jubli Emas Baginda ini setentunya akan menjadi ristaan sejarah Brunei berabad lamanya.

Saya juga berbangga, kerana bukan sahaja terlibat sama di dalam membuat kerja-kerja sambutan dan acara, tetapi antara yang terawal di dalam menulis kertas konsep dan kertas cadangan  Sambutan Jubli Emas ini, seawal bulan Mac tahun lalu sebelum terbentuknya Pejabat Urusetia Tetap Jubli Emas. Alhamdulillah, sesuatu yang akan menjadi kenangan sepanjang perkhidmatan bersama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia.

Mengambil sukut sambutan gilang gemilang ini, saya dengan penuh hormat dan takzimnya, menyembahkan setinggi-tinggi tahniah Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia di atas sambutan Jubli Emas Baginda memerintah Negara Brunei Darussalam. Sukacita juga menyembahkan jutaan menjunjung kasih Kehadapan Majlis Baginda di atas kurniaan dan kebaikan yang dihulurkan oleh Kerajaan Baginda selama ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah di dalam titah perutusan Tahun Baru Masehi 2017 yang antara lain menyentuh:

“… Menjelang tahun 2017 ini, akan berlaku satu lagi sejarah, apabila Insya Allah, negara akan merayakan Sambutan Jubli Emas 50 Tahun Beta menaiki takhta. Sambutan ini sangat besar ertinya, sebagai cara, untuk kita menghargai sejarah.

Dalam perayaan yang dirancang, Beta berharap semua pihak akan mengamalkan sifat bersederhana. Apa yang penting ialah perayaan atau sambutan sebagai sifatnya 'petanda' bagi sejarah. Sejarah adalah 'lidah' zaman, yang akan berkata-kata kepada generasi demi generasi tanpa pernah mengenal penat atau bosan. Itulah harga sejarah… “ - http://www.hmjubliemas.gov.bn

Kadangkala kalau berseorangan saya ada terfikir juga, macamana agaknya para penulis atau pengkaji sejarah 100 atau 200 akan datang melihat kembali sejarah kita pada masa ini, khususnya era Sultan ke-29, Sultan Haji Hassanal Bolkiah? Dan apakah pandangan generasi ketika itu kepada generasi kita pada masa ini? Dan apakah satu perkara yang dapat diingat oleh rakyat jelata yang akan dijadikan cerita turun temurun mengenai Baginda?

Allah jualah yang tahu apa akan berlaku di masa akan datang itu. Yang pastinya, sejarah tidak dapat menafikan jasa dan pencapaian Sultan Brunei ke-29 ini yang memerintah negara, insyaAllah, lebih daripada 50 Tahun. Semoga generasi pada masa itu, sekurang-kurang mengucapkan terima kasih kepada generasi kita pada masa ini kerana telah berusaha keras dalam menyediakan Brunei yang berkeadaan baik bagi mereka. Dan satu perkara yang paling dekat di hati rakyat jelata ialah, keakraban dan dekatnya Baginda dengan rakyat dan penduduk di Negara ini.

Ini dapat dilihat apabila di dalam keseriusan baginda bersama Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai Baginda, jika ada di antara rakyatnya yang ingin menjunjung ziarah dan bergambar kenangan, pasti baginda tidak menolak dan akan melakarkan senyuman yang paling manis. Kesanggupan Baginda bercemar duli turun dari kenderaan, semata-mata untuk berjumpa anak-anak kecil yang melambai-lambai baginda. Baginda sanggup berdiri berjam-jam ketika majlis junjung ziarah di Istana, hanya untuk bersalaman dengan sekalian rakyat. Itulah sosok Sultan Brunei ke-29 yang akan akan terus diceritakan kepada anak cucu nanti.

Di sepanjang 50 Tahun pemerintahan baginda jua, banyak milestones dan pencapaian besar telah dicapai negara merentasi pelbagai bidang. Kesejahteraan, pendidikan, kesihatan, perkembangan ugama Islam, dan sebagainya yang terlalu banyak untuk ditulis disini, tetapi saya percaya setiap rakyat baginda akan merasainya.

Sedari lahir hingga ke ahir hayat, Kerajaan Baginda menyediakan hospital dan pusat kesihatan percuma. Beras dan keperluan asasi lainnya diberikan subsidi agar tidak membebankan. Peluang pendidikan rendah, menengah dan tinggi diberikan sama rata. Tinggal lagi kita mengambil peluang yang ada. Subsidi tenaga eletrik dan minyak kereta, diberi agar rakyat selesa. Bagi yang sakit dan uzur, perubatan percuma dihulur. Yang kurang upaya dan berbeza, diberi layanan istimewa. Yang lemah dibela, yang berada dijaga. Pemberian dan anugeraha, tiada ada berkira. Yang tua disantuni, yang muda disayangi. Dihormati dan digalati, di dalam dan luar negeri. Sehingga pernah diceritakan bahawa baginda pernah bertitah dalam suatu mesyuarat tertutup: “Kebajikan rakyat di hati beta”. Itulah Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada pandangan saya.

Akhirnya, sekali lagi Hamba Kebawah Duli Tuan Patik, mewakili perindungan, peradian, pebinian dan peranak sekaliannya, menyembahkan ucapan Tahniah Kehadapan Majlis Kebawah Duli Tuan Patik di atas Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Tuan Patik ini. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala melanjutkan usia Kebawah Duli Tuan Patik di dalam kebaikan dan melimpahkan rahmatnya kepada Kebawah Duli Tuan Patik dan sekalian Kerabat Diraja.

Adalah Hamba Kebawah Duli Tuan Patik Yang Taat Lagi Setia Pada Menjunjung Titah Perintah,

Awang Rasydan bin Haji Nokman
Kampung Lambak Kanan
4 Oktober 2017
            

12.6.17

Betulkah sudah saf solat kita?

Sudah agak lama saya ingin menulis mengenai dengan satu pemerhatian saya mengenai dengan cara orang kita membuat saf di dalam solat Jemaah. Cuma saya kurang ilmu dan maklumat mengenai perkara ini maka saya malamkan dulu untuk mengulasnya. Tapi sejak ahir-ahir ini saya rasa terpanggil untuk membawakan isu ani, dengan harapan ada yang lebih arif seperti para asatizah, daie-daie dan institusi ugama yang lain mungkin dapat mengulasnya dengan lebih panjang dan ilmiah.

Masa belajar ugama dulu, saya masih ingat lagi apabila cikgu mengajar bahawa saf solat mestilah dirapatkan dan diluruskan. Setiap kali pelajaran amali ibadat, cikgu selalu mengingatkan bahawa saf mestilah rapat dan lurus; rapat dengan erti bahu kita menyentuh bahu orang disebelah, sementara lurus bermaksud belakang tumit kita adalah selari dengan belakang tumit orang di sebalah. Perkara ani selalu menjadi ingatan dan pemerhatian saya setiap kali solat berjemaah, baik di masjid, surau ataupun di rumah.

Ada jua saya betanya kepada kawan-kawan aliran syariah mengenai hal ini, samada terdapat perbezaan pendapat mengenai dengan tatacara merapatkan saf. Jawapan yang saya terima ialah para ulama sepakat bahawa merapatkan dan meluruskan saf solat adalah sepertimana yang disebutkan di dalam banyak hadis-hadis Nabi dan athar para sahabat. Walau bagaimanapun,  solat tersebut adalah sah tetapi kurang sempurna dari segi penyusunan safnya.

Ada kawan berpendapat kenapa orang-orang kita gemar memberi sedikit ruang di antara satu sama lain ialah kerana untuk memberi sedikit ruang untuk duduk betimpuh semasa tahiyat akhir. Kalau nda ada ruang, maka nda dapat duduk betimpuh dan terpaksalah duduk seperti duduk di antara dua sujud. Apapun alasannya, nya kawan atu, adalah lebih utama bagi jemaah untuk merapatkan dan meluruskan saf-saf solat sepertimana jua yang digariskan.

Kebanyakan orang kita kurang ambil berat dalam soal memenuhkan saf ini, buktinya kalau ada ruang kosong dihadapan atau di sebelah, orang lain pulang diariknya untuk memenuhkan, daripada ia sendiri yang bergerak masuk. Kadang-kadang biar nda berisi saf atu pasal gagas kan mengangkat takbir.

Diceritakan bahawa semasa zaman Sayyidina Omar Al-Khattab RA menjadi khalifah, beliau akan mengarahkan seseorang untuk memastikan bahawa saf solat jemaah adalah rapat dan lurus sebelum beliau mengimamkan solat. Mungkin ani satu praktik yang boleh dibuat oleh para imam kita, sekurang-kurangnya berikan masa yang mencukupi dan adakan satu pasukan untuk memastikan saf adalah betul-betul rapat dan lurus sebelum solat dimulai.

Oleh kerana saf ketani ani kurang kemas, iatah makahnya jua kadang-kadang sebahagian jemaah terpaksa solat di luar masjid dan ada yang solat di tempat meletakkan selipar di luar. Padahal kalau saf-saf di hadapan atu rapat dan lurus, lebih ramai lagi yang ampit masuk ke dalam barisan. Cuba biskita perhatikan, bukan saja saf atu nda rapat, bahkan terlalu renggang, kadang-kadang ada yang dalam sekaki jaraknya di antara satu sama yang lain. (cuba biskita google “sembahyang mahgrib jemaah brunei” dan liat arah image)

Saya teringat pernah membaca satu kisah yang dikaitkan dengan Sayyidina Omar Al-Khattab RA, ketika beliau memimpin tentera Islam berperang dan kaum muslimin ketika atu kalah teruk. Lalu beliau membuat 'audit' sikit dan dapatannya adalah pasukan muslimin bukan kalah keramaian atau bukan nda tedapat senjata yang mencukupi, tetapi orang-orang islam ketika atu nda meluruskan saf solat dan nda melazimi bersiwak. 

Rupanya kekalahan mereka adalah disebabkan kerana mereka dengan tidak senghaja meninggalkan Sunnah Nabi SAW di dalam perihal saf solat dan bersugi. Mengambil iktibar dari kisah ani, mungkin sebahagian daripada ujian berbentuk kepayahan dan ‘kekalahan’ ketani ani adalah berpunca daripada perkara yang sama jua, ada Sunnah-sunnah Nabi SAW yang ketani tidak amalkan baik secara sengaja ataupun tidak. Di sinilah peranan ahli-ahli agama dan penuntut ilmu agama untuk sentiasa mengingatkan orang-orang awam yang lainnya. Saya penuh yakin, sekiranya kita betulkan saf ini sesuai dengan yang diperintahkan, serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang lain, insyaAllah akan bertambah berkat dan makmur lagi negara kita ini.

Oleh itu, saya mencadangkan agar tajuk ini dapat diulas dan dikupas secara mendalam serta diuwar-uwarkan di dalam kuliah-kuliah, di sekolah-sekolah, media-media, dikhutbahkan, atau dibuatkan irsyad hukum sebagai peringatan kepada umat Islam di negara ini. Semoga dengan kita sama-sama menjaga kesempurnaan saf solat kita, Allah ta’ala akan menjaga negara kita, aman makmur selamanya. Amin.

Wassalam.

10.5.17

“Hai Obat Hai Obat, Mari Beli Obat ~~”

Kemarin behari ada main cerita Do Re Mi di TV2 dan seperti biasa, kalau ada cerita P.Ramlee ani, balik-balik meliat pun siuk masih. Kanak-kanak pun minat jua terutama bab durang bejual obat sambil bernyanyi atu, yang si Re high-pitched. Hehe.

Ani yang uniknya filem-filem P.Ramlee, nda pernah boring meliat dan tetap disukai zaman berzaman. Satu yang saya perasan adalah, setiap kali meliat filem lama ani, akan ada saja benda baru yang ketani temui. Sebagai contoh cerita Do Re Mi yang ariatu kn, ia bermula dengan cerita individu si Do, pastu si RE dan si Mi, baru tah cemana durang betamu masa membubut pencuri beg yang gemuk atu.

Barangkali cerita Do Re Mi atu adalah kritik sosial tentang apa yang terjadi masa atu. Bagaimana kisah kehidupan belaki-bebini. Contohnya si Do, ia adalah gambaran bahawa ada sebahagian lelaki yang nda berapa peduli kan rumah tangga, nda bekeraja dan lebih banyak membuang masa melepak dan bermain dam. Dan akhirnya bercerai dengan isteri.

Cerita si Re pula, menggambarkan ketidakmampuan seorang lelaki menjadi ketua keluarga dan ia tah pulang diperintah bininya, dan bila dikritik oleh ahli mesyuarat tingkap, dilawankannya lagi ulah bininya atu. Akhirnya kana halau dari rumah.

Si Mi walaupun nda bebini, miskin dan tinggal di ‘Istana Sangkut’ yang buruk, lebih bahagia dan seronok hidupnya. Bayangkan, ia bulih layar buruk lagi masa interview keraja atu. Mungkin pilihan untuk nda bebini ani, ada kalanya lebih baik dan lebih membahagiakan asalkan saja ada keluarga yang baik.

Becakap mengenai keluarga ani, ketani baru sahaja menyambut Hari Keluarga Kebangsaan pada hari Ahad lepas. Saya sebenarnya bukanlah peminat kepada Hari Keluarga Kebangsaan, dengan alasan yang sama kenapa ketani nda menyambut hari Ibu dan hari Bapa.

Dalam Islam hubungan keluarga (silaturahim) ani teramat-amat penting, sehingga pemutus Silaturahim diancam tidak akan masuk syurga (HR Bukhari). Dalam masyarakat ketani, alhamdulillah, institusi keluarga ani memainkan peranan penting khususnya sebagai bond kepada hubungan bermasyarakat dan seterusnya bernegara. Kekeluargaan masih diambil berat sehinggakan dalam membuat apa-apa keputusan yang berbentuk peribadi pun, kadang ketani terpaksa mengambil kira faktor keluarga.

Sebagai contoh, kalau kan kawin, yang utama untuk dibawa berbincang adalah keluarga, peradian dan abis petuan yang lainnya. Kalau kan beulah nda tantu-tantu, ketani fikirkan nanti keluarga dapat malu. Kalau ada ahli keluarga yang berjaya, semua orang akan tumpang gembira. Jika ada yang kesusahan, maka bantuan akan dihulurkan.

Sebagai seorang anak, Islam telah menggariskan bahawa yang lebih utama untuk ketani berbuat baik adalah kepada Ibu, sehingga Nabi SAW mengulang 3 kali “Ibumu” apabila ditanya kepada siapa seorang anak harus berbakti, yang keempatnya barulah kepada “Ayahmu” (HR Bukhari). Berbuat baik kepada ibu bapa ani bukanlah semata ketani meduli makan minumnya, tapi yang penting jua adalah menjaga hati dan perasaan mereka. Ramai orang terlepas pandang akan hal ani. Kadang-kadang keputusan ketani yang nampaknya remeh, sebenarnya mengguris hati indung tanpa ketani sedari.    

Saya sendiri pun dulu sama jualah. Bukannya kan berlagak suci lah. Ketika saya kedapatan merokok di asrama dulu, bapa membagitau betapa sedih perasaannya. Kata-kata bapa yang paling menusuk jiwa ialah apabila bapa berkata “masa ninimu (bapanya) meninggal, nda pulang ku menangis”. Mulai dari atu, mulalah sadar sikit akan pentingnya menjaga nama keluarga ani dan untuk tidak mengguris hati indung. Dan masa ani, berusaha sedaya upaya untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapa termasuk kedua indung mertua walaupun jasa dan pengorbanan durang atu nda akan dapat terbalas. Alhamdulillah jua, isteri tidak menjadi penghalang untuk saya berbuat bakti kepada mereka.

Ada ceritalah dulu, seorang anak ani kan merancang bekawin-kawinan, dan perbincangan pun dibuat oleh kedua keluarga. Dan seperti biasa, kalau kawin ani, yang turut difikirkan adalah tempat menetapnya nanti, dan si ibu ani mencadangkan untuk dibasari sedikit bilik anak lelakinya atu supaya selesa sikit kalau tinggal sama bini. Dengan selamba anak atu menjawap “jangantah diusai, lapas kawin nanti kan tinggal arah rumahnya, kan menjaga mamanya”. Lalu si ibu atu menjawap “manasaja kalau kamu kan nda mau tinggal sini, tapi bukannya kami ani indung jua kan, yang perlu dijaga dan dipeduli?” Ani salah satu contoh perbuatan yang ketani terlepas pandang kadang-kadang.

Cerita lain, ada seorang anak ani yang sebelum kawinnya sangat rapat ke indung bininya. Setiap kali kan bejalan, selalu meunjuk usin. Asal bonus, membari. Kan kemana-mana, mesti indung bini yang ditanyakan dulu. Sehingga kan memutung baju keraja, mamanya yang menjadi rujukan. Tapi selepas kawin, totally berubah. Nda lagi pandai meunjuk usin, bonus nda lagi ampit indung, ketaisan liur indung nda lagi berapa penting, rupanya gajinya diuruskan oleh bini, pastu kan membawa bini pindah rumah pasal bininya kurang selesa tinggal sebumbung sama indung dan peradiannya. Kalau nda beusin dipahami lah, tapi nasfu serakah bini didulurnya, makan mewah ani minggu-minggu, makan angin 2-3 kali setahun, barang-barang anu bejenama dan mahal, hutang piutang bini sebelum kawin ia menanggung.

Orang ani dulunya boleh katakan gagahlah, suka jua mengkritik kerajaan, mantri atu palui, mantri ani nda berakal, atu nda bagus, ani nda bisai… udahnya kawin, kana marahi bini! Bininya ani pun satu mangkuk jua. Dulu masa kan kawin, banyak janji-janji manis. Kunun kan menjaga laki sakit damamlah, ia jua amah beidar menunggu di spital, Kan kawin sebelum Ramadhan, kunun kan membuatkan sahur dan sungkai laki, ia juanya bekatok subuh-subuh membanguni sahur. Lapas kawin beranti keraja, kunun kan menjaga rumah tangga, tapi bilik masih amah memanyap, baju pun kana jamurkan. Alahai~

Ada lagi seorang kenalan, ia membawa bininya pindah dari rumah mertuanya pasal ia nda suka kana tagurkan barangnya berjurit. Kononnya kalau rumah sendiri, free to do anything. Tiadalah salah kalau kan berpindah dan keluar dari rumah indung ani, tapi dengan reda durang dan dengan alasan yang munasabah.  Pernah ada seorang pegawai kanan di opis memberitahu aku masa ku kan minta tukar ke bahagian lain dan ia nda menyuruh, katanya “Dan, kalau urang yang kana gunai ani nda kana lapas, bila sudah kana lapas atu, nda tah urang beguna tu ertinya”. Deep.

Ada kawan, indungnya jadi sangat marah pasal ia terlalu melabihkan kawan-kawannya. Sehinggakan sakit damam indung kawannya atu lebih ia tau daripada keadaan kesihatan indung sendiri. Kalau kawan-kawan membawa makan angin, layan saja walau habis beribu ringgit. Pernah sekali, indungnya kan minta bawa ke Miri, ucapnya nda belaku… nah jadi kemarahan dan terguris hati indung.

Tidak dinafikan, dalam bebeapa keadaan ada kalanya ketani nda sependapat dengan indung ani, tapi kita boleh berbeza dalam batas-batasnya. Sekiranya perbuatan indung atu menyebabkan ketani melakukan dosa, memutuskan hubungan ukhuwah, merugikan ketani dan orang lain, mengambil hak jiran dan sebagainya, maka dalam hal ani ketani boleh nda bersetuju.

Sekian coretan ini kali.

Rabbighfirlii waliwalidayya, warhamhuma kama robbayani soghira. Amin
.

Wassalam.

29.4.17

“Otai masih berdosa?”

Khutbah Jumaat kemarin atu bagi saya suatu yang menarik iaitu mengenai dengan hakikat kematian, Kenduri Arwah dan Tahlil. Orang mungkin berbeza pendapat tentang perkara ini, tapi bukanlah maksud posting kali ini untuk membincangkannya.

Ianya juga membuatkan saya merenung akan perihal kehidupan ini. Membuat refleksi akan masa lalu dan memikirkan nasib dan kehidupan yang akan datang. Inilah satu misteri kehidupan yang Tuhan ciptakan. Tiada siapa tahu akan nasib nya di hari mendatang ini, selain kita disuruh berusaha dan bertawakal.

Melihat kebelakang, memang diakui ada kalanya kita tersilap dan tergelincir, ada perkara yang kita buat dulu, yang kalau boleh kita undur masa dan kita akan halang diri kita dari membuatnya. Malangnya perkara sudah terjadi, kita hanya boleh memohon Allah swt mengampuninya dan menutup segala aib kita atu. Tapi, tentang masa depan, ianya masih lagi boleh kita tulis, cerita bagaimana yang kita mau.

Di dalam Al-Quran, Allah ada menceritakan kepada kita kisah-kisah kaum yang terdahulu untuk kita ambil pelajaran daripadanya. Mengambil pelajaran daripada orang-orang terdahulu ini adalah satu cara bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita dalam menjalani kehidupan ini.

Lalu saya bertanya, pelajaran apakah yang saya dapat ambil daripada generasi sebelum kita ini? Generasi perindungan dan dato-nini ketani? Apa contoh terbaik yang ketani dapat warisi dan banggakan? Diakui sebahagian mereka telah berjaya keluar daripada kesusahan dan kesempitan hidup, berjaya di dalam career dan perniagaan, serta mampu melahirkan anak-anak berpendidikan, tetapi ada juga yang kurang berjaya mencapai semua atu. Namun, sebagai seorang Muslim, ketani tidak boleh berputus asa daripada terus bercita-cita untuk mencapai kejayaan paling besar, iaitu, mendapat Redha dan Syurga Allah di akhirat kelak.

Antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah disembunyikannya soal ajal maut, jodoh dan rezeki, supaya manusia terus berusaha dan bergantung harap hanya kepadaNya. Jika perkara-perkara ani dibukakan, nescaya kehidupan dan sosial manuasia akan terhenti. Tentang umur, ajal dan maut ini, ianya tidaklah dapat dijanjikan. Tiada siapa tahu bilakah ajal datang menjemputnya dan dalam keadaan apa. Bagi mereka yang menjangkau umur yang lanjut, maka ianya adalah satu kelebihan yang Allah berikan. Allah memberikan banyak masa untuk mengumpulkan saham untuk dituai di hari kandila nanti.

Islam tidaklah melarang daripada manusia untuk mengambil habuan dunia, tetapi digariskan peraturan dan hukum hakamnya. Kita dianjurkan bekerja untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan ianya dikira sebagai satu ibadah. Tetapi dalam kesibukan mencari dunia ini, ramai di antara kita yang terlupa akan kewajipan kepada Allah swt dan merasakan bahawa masih ada masa lagi untuk beribadat ketika sudah tua.

Kalau orang muda yang berfikiran cematu, kitani boleh faham walaupun nda bersetuju. Yang lebih sedih adalah apabila yang nda sadarkan diri ani adalah daripada golongan veteran atau orang tetua ketani. Di usia yang kian senja masih lagi berfikiran seperti orang muda. Keinginan dan kerakusan kepada dunia masih membuak-buak.

Saya tidak perlu melihat jauh situasi seperti ini. Cukup melihat kepada orang tetua yang ada di sekililing saya. Sepatutnya ketika usia sudah lanjut ini, mereka-mereka ani lebih menumpukan kepada persiapan akhirat daripada terlalu memikirkan kesibukan duniawi sahaja.

Saya sangat mengharapkan sekiranya orang-orang tetua ketani ani yang mengulukan anak-anak muda untuk lebih melazimi solat berjemaah di masjid atau di rumah daripada sibuk membuat perkara melalaikan, memperbanyakkan bacaan Al-Quran daripada masih sibuk membaca majalah dan surat khabar, memperbanyakkan solat malam daripada lebih banyak menjagai dangdut dan drama, membelanjakan harta untuk kepentingan akhirat daripada untuk kesenangan duniawi semata, pergi umrah dan beribadah di Tanah Suci daripada menghabiskan duit melancong, berkongsi rezeki kepada tetangga daripada sibuk men”share” gambar-gambar di media sosial.

Sebahagian orang tetua ani, bukan sahaja durang ani nda dapat menasihati anak-anak buah, bahkan durang atu menjadi cuntuh yang kurang baik. Semakin tua, semakin suka bergosip dan bercerita keaiban orang, mikin beumur perkataan semakin kesat. Sudah tua dan becucu, barutah kan bekelai laki bini sampai becarai barai. Di usia senja, semakin suka memandang hina kepada manusia lain. Pantang ditegur. Apabila ditegur, merekalah dahulu yang makan garam katanya.

Sebahagian orang tetua ketani, rokok masih acung-acung di mulut. Seolah-olah tidak mengambil pelajaran daripada orang-orang yang telah tersiksa (dan meninggal!) kerana rokok. Ada yang bergelar Haji, tetapi kaki judi. Ada yang tua, masih kegatalan dan miang. Ada yang selepas bersara, masih aktif mengayau karaoke dan berhibur secara berlebihan. Kononnya otai masih berbisa, tidak sedar bahawa otai masih berdosa!

Mungkin mereka menyangka bahawa selepas meninggal nanti, anak cuculah yang akan mengirim pahala untuk mereka. Tiadalah akan memberi manfaat kiriman pahala atu, jika semasa hidupnya tidak beramal sendiri. Saya berdoa semoga orang tetua ketani ani diberi kesedaran oleh Allah swt dan sempat untuk bertaubat sebelum ajal datang menjemput, termasuk juga kitani yang muda-muda ani.

Sekian coretan kali ini, semoga bermanfaat.

“Selamat tinggal pujaan~~ selamat kau berbahgia~~” S. Jibeng.